Säkerställande av åtkomsträtt

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar att få tillgång till webbplatsen som Notalp Logistik AB (namnändrat från Goldcup 35626 AB) (”BidCo”) har dedikerat till offentliggörandet av dokument och information i samband med BidCos frivilliga kontanterbjudande till aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak”) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information i samband med Erbjudandet måste besökare av denna webbplats bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange vilket land du är bosatt i:
Välj...
Ange vilket land du befinner dig i:
Välj...